Gå til innholdet

Barns læring i barnehagen - mellom styring og ledelse

DMMH inviterer til konferanse i Trondheim
Tid: 26. - 27. oktober 2016
Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim
Målgrupper: Ledere på ulike nivå i barnehagen, forvaltningen i barnehagefeltet, barnehageeiere og barnehageforskere

Hovedfokuset på konferansen er hvordan barnehagenes økte ansvar for barns læring følges opp og ivaretas i ulike former for styring og ledelse i barnehagesektoren.

Det vil bli presentert resultater fra forskningsprosjektet «Ledelse for læring – utfordringer for barnehager i Norge», som avsluttes med denne konferansen.

Prosjektet er et samarbeid mellom DMMH,
Universitetet i Bergen og Nord Universitet. Det er støttet av Norges forskningsråd gjennom programmet PRAKUT.

Endelig program kommer i april.