Gå til innholdet

Dosent Kari Hoås Moen

Kari Hoås Moen er dosent i samfunnsfag ved DMMH. 
khm

Hun har undervist i barnehagelærerutdanning siden 1990 blant annet på styrerutdanningen og på master i barnehageledelse.

Hoås Moen har deltatt i en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter om barnehagen, herunder også om barnehageledelse og samarbeid med PPT.