Gå til innholdet

Dr. oecon Tore Hillestad

Tore Hillestad er Dr. oecon fra Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole. 
tore-hillestad

Han er for tiden programdirektør for flere av NHHs executive lederutviklingsprogrammer, og forsker ved Center for Service Innovation (CSI), NHH. Faglige interesseområder er hvordan organisasjonskultur påvirker endringsprosesser og innovasjon i organisasjoner, og lederes roller som kulturelle arkitekter. 

Innlegg: Ledelse som kulturelle arkitekter
Foredraget vil belyse hvordan kultur påvirker utvikling og innovasjon i organisasjoner, og  hvordan den både kan hemme vs. fremme måloppnåelse og endring av etablert praksis.

Spesielt vektlegges ledelse; at ledere gjennom å analysere, konkretisere og intervenere, spiller viktige roller som"‘kulturelle arkitekter".