Gå til innholdet

Førsteamanuensis Ingvild Åmot

Ingvild Åmot er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Dronning Maud Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning. 
ingvild-amot-copy-2
Her arbeider hun i all hovedsak på masterutdanningen i spesialpedagogikk.

Åmot har i sin forskning vært særlig opptatt av grenselandet mellom spesialpedagogikk og ordinær pedagogikk i barnehagen. Hun er opptatt av barns rettigheter og anerkjennelse av barns subjektstatus med spesifikk vekt på spesialpedagogisk praksis.

Åmot er en av redaktørene for antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Hun har flere publikasjoner innenfor det spesialpedagogiske feltet og hun er medredaktør for antologien Anerkjennelsens kompleksitet (2019) sammen med Ruth Ingrid Skoglund.