Gå til innholdet

Førstelektor Else Johansen Lyngseth

Else Johansen Lyngseth er ansatt som førstelektor ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning. 
ejl

Hun er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og har graden cand. polit. med hovedfag i spesialpedagogikk. 

Lyngseth har lang erfaring fra spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole, PPT og Statped. Hennes forskningsinteresser har vært arbeid med språkstimulering og kartlegging.