Gå til innholdet

Mobbeombud Gitte Franck Sehm

Mobbeombud hos Fylkesmannen i Trøndelag
gitte-franck-sehm

(Foto: Grethe Lindseth).

Gitte Franck Sehm er utdannet allmennlærer, med videreutdanning i blant annet skoleledelse og rådgivning, og en master i spesialpedagogikk. Hun har 16 års erfaring fra arbeid med barn og unge som kontaktlærer, spesialpedagogisk rådgiver, skoleleder, og rådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag i seksjon barnehage og opplæring.

Fra 1. september har hun hatt rollen som Trøndelags første mobbeombud for fylkets barnehagebarn og grunnskoleelever.

Hun gir blant annet råd, veiledning og støtte til barn og unge og deres foresatte i individsaker, veileder barnehager, skoler og andre som blant annet PPT, og bidrar til det forebyggende arbeidet med blant annet formidling av fagstoff om for eksempel forebygging, avdekking og håndtering av mobbesaker.

 

 

gitte-franck-sehm
gitte-franck-sehm