Gå til innholdet

Tidligere mobbeombud Gitte Franck Sehm

Tidligere mobbeombud hos Fylkesmannen i Trøndelag

gitte-franck-sehm-copy
(Foto: Grethe Lindseth).


Gitte Franck Sehm er utdannet allmennlærer, med videreutdanning i blant annet skoleledelse og rådgivning, og en master i spesialpedagogikk. Hun har 16 års erfaring fra arbeid med barn og unge som kontaktlærer, spesialpedagogisk rådgiver, skoleleder, og rådgiver hos Fylkesmannen i Trøndelag i seksjon barnehage og opplæring.

Hun var Trøndelags første mobbeombud for fylkets barnehagebarn og grunnskoleelever.

Der ga hun blant annet råd, veiledning og støtte til barn og unge og deres foresatte i individsaker, veileder barnehager, skoler og andre som blant annet PPT, og bidro til det forebyggende arbeidet med blant annet formidling av fagstoff om for eksempel forebygging, avdekking og håndtering av mobbesaker.