Gå til innholdet

PP-rådgiver Kirsti V. S. Alterskjær

Kirsti V.S. Alterskjær er ansatt som pedagogisk psykologisk rådgiver i Malvik PPT.  
kirsti-alterskjar

Hun er utdannet som førskolelærer, migrasjonspedag og har master i spesialpedagogikk fra NTNU.

Alterskjær har lang erfaring som leder i barnehagen og spesialpedagogisk arbeid i barnehage, skole og PPT.