Gå til innholdet

PP-rådgiver Kirsti V. S. Alterskjær

Kirsti V.S. Alterskjær er ansatt som pedagogisk psykologisk rådgiver i Malvik PPT.  
kirsti-alterskjar

Hun er utdannet som førskolelærer, migrasjonspedag og har master i spesialpedagogikk fra NTNU og har blant annet videreutdanning i migrasjonspedagogikk og gruppeledelse og læringsmiljø (SEVU-PPT.) 

Alterskjær har 23 års erfaring fra barnehagen i ulike stillinger, blant annet som prosjektleder i 2 år vedrørende minoritetsspråklige barn i barnehagen i en bydel i Oslo. Hun har tidligere vært fagleder i Gartneriet barnehage og har god kjennskap til praksisfeltet i spesialpedagogikk.