Gå til innholdet

Dosent emerita Berit Groven

Berit Groven er professor emerita i spesialpedagogikk ved DMMH. 
bgr 

Hennes forskningsinteresser er konsentrert om fagets historiske forankring, juridiske sider ved spesialpedagogisk virke, individuelle opplæringsplaner og spesialpedagog som profesjon. Dette nedfeller seg i hovedtyngden av hennes virke i utdanning og forskning.