Gå til innholdet

Professor Torill Moen

Torill Moen er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), NTNU, og professor II ved Nord Universitet.
toril-moen
Hun underviser på masternivå i spesialpedagogikk og i kvalitative forskningsmetoder. Hun veileder masterstudenter og Phd kandidater.

I sin forskning er hun særlig opptatt av undervisningens mikronivå, det vil si det som skjer i klasserommet. 

Mer spesifikt er hun opptatt av å løfte frem læreres stemmer, deres handlinger og refleksjoner over egne handlinger. Med dette som utgangspunkt har hun blant annet forsket på inkludering på klasseromsnivå og positive lærer-elevrelasjoner. 

Hun har publisert nasjonalt og internasjonalt om disse temaene. Hun har også nasjonale og internasjonale publikasjoner om kvalitativ forskning og om PPT.