Gå til innholdet

Psykologspesialist Anne Margrethe Rostad

Anne Margrethe Rostad er psykologspesialist, utdannet i 1973, ved Universitetet i Oslo. Hun disputerte for doktorgrad i 2008. 
anne-margrethe-rostad


Rostads hovedinteresse har alltid vært tidlig identifikasjon av barn med vansker og tidlig intervensjon.

Frem til pensjonsalder i 2017, arbeidet hun med utviklingsrelaterte utfordringer hos barn. Rostad har vært ansatt i ca 30 år i barnehabilitering i Nord Trøndelag kombinert med forskning i en tiårs periode.

De siste 14 årene har hun arbeidet i barne- og familietjenesten (BFT) i Trondheim kommune. Her har fokus vært todelt: forebygging av psykiske vansker i barnevernpopulasjonen (0-6 år), og fokus på tidlig identifikasjon av barn med autismespektervansker samt veiledning av tiltak i heim og barnehage. Fokus har vært på å utvikle spesifikk kompetanse i kommunens tiltaksapparat i BFT.

Rostad har i alle år holdt mange kurs og drevet med undervisning på universitets-, høyskole- og kommunalt nivå. Nå jobber hun som freelance i pensjonisttilværelsen.