Gå til innholdet

Rådgiver Kristin Dypvik

Kristin Dypvik er ansatt som rådgiver i rådmannens fagstab for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune. 
Hun er utdannet cand. polit fra NTNU med hovedfag i småbarnspedagogikk og mellomfag i spesialpedagogikk, psykologi og pedagogisk psykologisk rådgivning. Dypvik har erfaring som spesialpedagog i barnehage, saksbehandler i PPT og i barnevern.

Hun er opptatt av flerfaglig samarbeid rundt barn og deres familier,og jobber med å fremme barnets stemme og medvirkning gjennom opplæring av ansatte i Barnesamtalen/DCM.
Nå jobber hun med prosjekt og utviklingsarbeid i barnehage, skole, barnevern og PPT. Samtidig er hun FOU koordinator og jobber med forskningsarbeid i arbeidet med Trondheim som universitetskommune.