Gå til innholdet

Samarbeid i praksis – hvordan støtte PPT i systemrettet arbeid i barnehagen?

Statped skal i samarbeid med andre instanser, bl.a. PPT, sikre god og tilpasset opplæring for alle, tilby kompetanseheving i barnehager og skoler og bistand i enkeltsaker.
Måter å jobbe i lag rundt barnet. Statpeds rolle i samarbeid med mange ulike partnere – med hovedvekt på PPT. Samarbeid i praksis – hvordan støtte PPT i systemrettet arbeid i barnehagen?