Gå til innholdet

Seniorforsker Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er seniorforsker innen velferd ved Telemarksforskning, og førstelektor i sosialpedagogikk.
Hun har 20 års erfaring fra høyere utdanning på bachelor-, videreutdanning- og masternivå.

Bjerklund har undervist og hatt faglig ansvar i studier innen spesialpedagogikk, sosialt arbeid, sosialpedagogikk, flerkulturelt barnevern, psykososialt arbeid, psykisk helsearbeid, barnehagepedagogikk og allmennpedagogikk (lærerutdanning).  Hun har over flere år gjennomført pedagogisk utviklingsarbeid for å utvikle studentenes profesjonsspesifikke kunnskapsbase og ferdigheter.

Bjerklunds forskning og faglige interesse er innen områdene tidlig innsats, flerkulturelt arbeid, 3kjønn og systemrettet arbeid.

Bjerklund er en av redaktørene for antologien PPTs systemrettede arbeid i barnehagen. Hun har vært en av lederne for forskergruppen Spesialpedagogikk og tidlig innsats.