Gå til innholdet

Seniorrådgiver Siv Hillesøy

Siv Hillesøy jobber som seniorrådgiver i FoU-avdelingen i Statped Vest.
siv-hillesoy-copy

Hun var tidligere ansatt i fagavdeling hørsel i Statped, og har lang erfaring fra veiledningsarbeid til foreldre og barnehager som har barn med nedsatt hørsel.

Hillesøy er utdannet førskolelærer og audiopedagog, og har en ph.d. innen utdanningsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsinteresse er rettet mot barns deltakelse i jevnaldringsfellesskap.