Gå til innholdet

Matematikkonferanse i Bergen

Matematikksenteret inviterer, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og DMMH, ansatte i barnehager til konferanse i Bergen.
Barnehagekonferanse-1

Regjeringen ønsker å satse mer på realfag i barnehagen. I realfagssatsningen «Tett på realfag – nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015-2019), legges det vekt på å arbeide mer med matematikk i barnehagen. Matematikksenteret, DMMH og Utdanningsdirektoratet har de siste årene arrangert flere populære matematikkkonferanser for barnehagene og nå har turen kommet til Hordaland.

Sted: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, Bergen 
Dato: 26.10.2015
Tid: Kl.09.15-15.00
Målgruppe: Alle ansatte i barnehagene
Påmeldingsfrist
: Både konferansen og ventelisten er er fulltegnet.
Pris: Gratis

NB! Deltakere som melder seg på men ikke møter opp blir belastet kostnadene til hotellets dagpakke. Eventuelt forfall må meldes til fei@dmmh.no senest 1 uke før forfall. Man kan sende en annen ansatt i barnehagen enn den som er påmeldt. 

Det er begrenset antall plasser til konferansen, det blir opprettet venteliste dersom den blir full.

Konferansen er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Les mer om Matematikksenteret.

Logo_Matematikksenteret    UtdanningsdirektoratetNylogosvartliten