Gå til innholdet

Østenfor sol og vestenfor måne - Organisasjonsutvikling og prosessledelse

Nasjonal konferanse for styrere i barnehagen 12. - 19. september 2015.
Kurssted: Alma Hotell i Petra, Lesvos, Hellas

Hvilken fremtid ønsker vi å skape i barnehagen, og hvordan kommer vi dit?

Målgruppe:
Styrere i barnehagen. Barnehageansvarlig i kommuner og hos fylkesmenn.
Tidligere deltakere på konferansene ”Mitt skattkammer” og ”Jeg fant.. Jeg fant” vil bli prioritert ved opptak.

Kostnader:
Pris pr. deltaker: kr. 13 900 (enkeltrom + kr. 1200).

Sentrale tema på konferansen:
-    Barnehagens identitet
-    Hvordan utarbeide en levende visjon
-    Hvilke verdier er viktige for oss
-    Hva er vårt særpreg og unike kompetanse
-    Hvordan ønsker vi å fremstå som organisasjon
-    Hvordan skape involvering i endringsprosesser
-    Hvordan håndtere ulike menneskelige reaksjoner ved omstilling og endring
-    På hvilken måte kan konflikter gi grobunn for læring og nytenkning

Faglig ansvarlige:
Linda Fluge er psykolog og organisasjonsutvikler med eget konsulentfirma i Trondheim. Hun har bred erfaring innen organisasjon­ og lederutvikling, omstilling, konflikthåndtering, teamutvikling og veiledning. Linda har arbeidet med utvikling og ledelse i mange sammenhenger på ulike nivå. Hun er meget inspirerende og svært kreativ i måten å arbeide på.

Erle Bryn er Cand. polit. med hovedfag i pedagogikk. Hun har sitt eget firma – Con Motoh Consulting, og har arbeidet som bedriftskonsulent innenfor lederutvikling og konfliktløsning i 25 år. Hennes styrke ligger i å lede grupper gjennom prosesser fram til ny utvikling.

Konferansen er fulltegnet.
Påmeldingen er bindende. Det innebærer at konferanseavgiften ikke refunderes, og at den enkelte deltaker selv blir ansvarlig for avbestillingsgebyr hos Lilleput Reiser AS

Nærmere opplysninger:
Anne-Lise Holmvik tlf 73 80 52 05 aho@dmmh.no
Torill Bøe tlf 73 80 52 01 tb@dmmh.no