Gå til innholdet

Kontakt FEI Oppdragsenheten 

FEI Oppdragsenheten tilbyr skreddersydde kompetansehevingstiltak til kommuner og andre oppdragsgivere. 
FEI arbeider med høgskolens FOU-arbeid, etter- og videreutdanninger og innovasjon av nye kompetansehevingstiltak.

FEI arrangerer kurs på oppdrag fra, eller i samarbeid med andre institusjoner. Mange kommuner og barnehager ønsker kurs i eget nærområde, noe FEI tilrettelegger for. 

Alle henvendelser om høgskolens kurs, konferanser og veiledningsoppdrag går gjennom FEI, som formidler kontakt mellom høgskolens ansatte og oppdragsgiver.

FEI har også det administrative ansvaret for en stor del av høyskolens forskningsvirksomhet.

Kontakt FEI Oppdragsenheten på fei@dmmh.no

Ansatte på FEI Oppdragsenheten:

Leder: Anne-Lise Holmvik, 73 80 52 05
Elin Alvestrand, 73 80 52 88
Torill Bøe, 73 80 52 01