Gå til innholdet

Kurs

DMMH arrangerer flere typer kurs og konferanser. Noen finansieres med deltakeravgift mens andre finansieres helt eller delvis av private eller offentlige midler.
Mange av kursene kan bestilles av enkeltbarnehager eller kommuner som ønsker faglig oppdatering i sitt nærmiljø.

Kursene kan arrangeres hos den enkelte bestiller eller i DMMHs lokaler.

Kontakt FEI Oppdragsenheten for tilbud på kurs og veiledning.

Se oversikt over aktuelle kurs og konferanser.