Gå til innholdet

Førstelektor Kristin Rydjord Tholin

Høgskolen i Vestfold
E-post: Kristin.R.Tholin@hive.no

Tittel:
"Barnehagelæreren leder de demokratifremmende praksiser"

Abstrakt:
Foredraget tar utgangspunkt i rammeplanens føringer om barnehagelærere som skal møte og oppdra barn til aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

Presentasjonen baserer seg på en forståelse av at demokrati skapes og utvikles gjennom erfaringer og handlinger som deles gjennom samtaler i fellesskapet.

Barnehagen er fylt av mange forskjellige samtaler, men intensjonen her er å belyse planlagte samtaler i tilknytning til prosjektarbeid. Hva slags potensiale kan prosjektsamtaler ha for at barn opplever seg selv som deltakere?

Gjennom et tidligere forskningsprosjekt identifiserte vi noen vilkår ved barnehagelærere og prosjektsamtaler som kan se ut til å fremme demokratiske erfaringer for barnehagebarna.

Presentasjon:
Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. 

Hun har arbeidet 15 år som førskolelærer i ulike barnehager og har hovedfag i barnehagepedagogikk.  Hun underviser i pedagogikk på førskolelærerutdanningen og master i utdanningsledelse. 

Tholin har publisert fagartikler og kapitler, og bøkene «Etisk omsorg i barnehagen og skolen», «Yrkesetikk for førskolelærere» og «Omsorg i barnehagen». 

Hennes fremste faglige interesser er hovedsakelig knyttet til omsorg og etikk, barns medvirkning og barnehagen som demokratisk arena.