Gå til innholdet

Førsteamanuensis Claudia Lenz og professor Anne Reinertsen

Det Europeiske Wergelandsenteret og NTNU (Lenz) og Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (Reinertsen)
E-post: c.lenz@theewc.org
abr@dmmh.no

Tittel:
Vurdering for demokrati  

Abstrakt:
Vi vil presentere et verktøy for vurdering av interkulturell demokratisk kompetanse utviklet over lang tid av førskolelærere, lærere og lærerutdannere tilknyttet Europarådets Pestalozzi program. 

Vårt fokus er primært på de voksne i barnehage og skole.  

Presentasjon:
Claudia Lenz er forskingsleder på det Europeiske Wergelandssenteret i Oslo. Hun er også Førsteamanuensis II i didaktikk ved Program for Lærerutdanning, NTNU.

Anne Reinertsen er professor i Pedagogikk ved Dronning Mauds Minnes Høgskole i Trondheim.