Gå til innholdet

Førstelektor Else Cathrine Melhuus

Universitetet i Agder

E-post: else.c.melhuus@uia.no

Tittel:
”Utebarnehager – et sted for demokratisk praksis?”.  

Abstrakt:
Foredraget tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt om hvordan en utebarnehages konkrete plass kontekstualiseres og forstås av de som oppholder seg der, og hvilke rammer dette kan sette for en demokratisk praksis.

Det vil belyse hvordan sted, mennesker og tingene som er tilstede er med på å påvirke en demokratisk og medvirkende væremåte, med utgangspunkt i nyere materialitetsteorier bl.a. 

Et naturområde får nye strukturer når det blir en del av en institusjonell læringsarena. De ansattes forståelse av et institusjonalisert naturområde vil drøftes i forhold til hvordan barna både godtok og overskred disse hensiktene.  

Presentasjon:
Else Cathrine Melhuus er førstelektor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

Hun har forsket på barn og sted, både i en utebarnehage og i en nybygd barnehage.