Gå til innholdet

Høgskolelektor/stipendiat Hilde Merethe Amundsen

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
E-post: hma@dmmh.no

Tittel:
”Et barn spør mer enn ti vise menn kan svare”
Undertittel:

Demokratisk praksis i barnehagen – om å møte barns undring og tanker.  

Abstrakt: 
Foredragsholder retter oppmerksomheten mot barns perspektiver, tanker og livsfortolkninger og mot betydningen barnehagepersonalets møter med barns undringsuttrykk og livsspørsmål har for barns muligheter til å lære seg selv å kjenne og utvikle fronesis – en  etisk handlingsberedskap.

Hun ser dette i sammenheng med barns selvdanningsprosesser og utviklingen av en demokratisk praksis i barnehagen.  

Presentasjon:
Hilde Merete Amundsen er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole i Trondheim og stipendiat ved NTNU.

Amundsen er opprinnelig førskolelærer og har arbeidet mange år i barnehage. Hennes forskningsinteresse er pedagogisk filosofi.

Amundsen er forfatter av boka Barns undring (Fagbokforlaget, 2013) og har ellers publisert artikler og bokkapitler knyttet til feltet.