Gå til innholdet

Ped. ledere Wenche Mathisen og Odd-Arne Guttvik

Fjæraskogen barnehage

E-post: fjaeba@online.no

Tittel:

Demokrati og medvirkning i praksis  

Abstrakt:
Vi ønsker å synligjøre hvordan barnehagen jobber med demokrati og medvirkning: Hvordan vi definerer demokrati og medvirkning, og litt om vår hverdag i lek.
 
Det dreier seg om tid, barns egne initiativer, motivasjon og selvbestemmelse. 

Vi vil også si noe om barnemøter og barnesamtaler, blåturer og planprosesser som verktøy.  Videre litt om prosjektarbeid, demokratiarbeid i praksis, grunnsyn, holdninger og verdier.  

Presentasjon:
Odd-Arne Guttvik er pedagogisk leder i Fjæraskogen barnehage. Han er utdannet førskolelærer, og har videreutdanning i førskolepedagogikk. 

Han er også i gang med masteroppgave.

Han har tidligere jobber som Barne- og Ungdomsarbeider i 5 år. Han har jobbet i Fjæraskogen barnehage siden 2002.  

Wenche Mathisen er pedagogisk leder, og daglig leders stedfortreder. Hun har også jobbet som prosjektpedagog og daglig leder.

Hun har videreutdanning i organisasjon og ledelse, prosjektledelse og pedagogisk veiledning. 

Hun er også kollegaveileder Marthe Meo. Hun ble utdannet førskolelærer i 1990, og har jobbet i Fjæraskogen barnehage siden 1992.