Gå til innholdet

Professor Elin Eriksen Ødegaard

Høgskolen i Bergen
E-post: eeo@hib.no

Tittel:

Vilkår for deltakelse i barnehagen – mennesker og artefakter i tid og rom  

Abstrakt:
Barn bidrar til å skape innholdet i barnehagen ved å delta. Men hvordan bruker barn handlingsrommet de er gitt til deltakelse? Barn inngår i relasjonelle samspill med de andre menneskene i barnehagen, med leketøyet, tingene, temaene, rommene og strukturene som finnes i barnehagen. Hvilket rom for deltakelse har barn i barnehagen? Hva velger barnehagen ut? Hvordan gjør de det? Hvilken orden og hvilke for ordninger finnes?

Med utgangspunkt i praktiske eksempler fra barnehagen og resultater fra studier om vilkår for danning, vil foredraget reflektere over hvordan barnehagen utgjør vilkår for hvordan barn deltar.     

Presentasjon:
Elin Eriksen Ødegaard er professor i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Bergen og professor II ved Universitetet i Tromsø. Hun har bakgrunn som førskolelærer i barnehage og har samarbeidet med barnehager i flere utforskende studier.

Interessefeltet strekker seg fra barnehageforskning til utdannings- og profesjonsforskning.

Hun har skrevet både forskningsartikler og fagartikler for barnehagen.

Internasjonalt har hun formidlet om vilkår for små barns meningsskaping, danning og deltakelse i og gjennom foto- og fortellinger.

Hun er redaktør for boka Barnehagen som danningsarena (2012 på Fagbokforlaget).