Gå til innholdet

Professor Tora Korsvold

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

E-post: tko@dmmh.no

Tittel:

Barnehagen, demokrati og inkludering i et historisk perspektiv  

Abstrakt:
Verdien det er i seg selv å være sammen med andre barn i et inkluderende fellesskap, et fellesskap som består av mangfold av barn, variasjon og ulikhet, tillegges i dag stor ideologisk og politisk vekt.

Barnehagen utgjør selve kjernen i velferdsstatens barndoms- og inkluderingspolitikk, og har som mål å sikre alle barn deltagelse og sosial integrasjon i samfunnet, men hvilke ressurser tilføres barnehagen, som pedagogiske ressurser, eller andre ressurser og som er av betydning for demokrati og inkludering?

I Barnehagen, demokrati og inkludering i et historisk perspektiv gis det et historisk tilbakeblikk på barnehagen, med vekt på å barnehagens inkluderende muligheter.  

Presentasjon:
Tora Korsvold er professor i førskolepedagogikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH), Trondheim der hun underviser og er fagansvarlig for masterstudiet i førskolepedagogikk.

Hennes forskningsinteresse er særlig knyttet til barn, barndom og barnehage, med fokus på historiske perspektiver.

Dr. avhandlingen Profesjonalisert barndom: Statlige intensjoner og kvinnelig praksis på barnehagens arena 1945-1990 ble senere omarbeidet til boka For alle barn. Barnehagens framvekst i velferdsstaten (1998, 3. opplag 2008).

Hun har publisert en rekke artikler, bokkapitler og bøker innen barnehagefeltet både nasjonalt og internasjonalt, bl.a. artikkel i antologi om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen. De to siste bokutgivelsene er Barn. Barndom. Inkludering (2011) og Scandinavian Early Childhood and Consumer Culture (E-book 2013).