Gå til innholdet

Universitetslektor Berit Tofteland

Universitetet i Stavanger

E-post: berit.tofteland@uis.no

Tittel:
Uenighet som demokratisk praksis i måltidsfellesskapet på småbarnsavdelinger?  

Abstrakt:
Presentasjonen bygger på en artikkel fra PhD prosjektet: «Måltidet i barnehagen – demokratiets vugge?» der jeg har analysert samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger.

Ett resultat er at måltidsfellesskap trenger visse rammer. I samtalene er det likevel ulike meninger om hvordan en kan forstå måltidsfellesskap når rammene brytes for eksempel av kopper som kantrer eller en katt kommer på besøk. Slike episoder beskrives både som kaos og som bagatell.

I presentasjonen diskuteres det om de nevnte episodene fra samtalene om måltidet kan ses som uenighet og ut fra teorien om det radikale demokrati som demokratisk praksis på småbarnsavdelinger.  

Presentasjon:
Berit Tofteland har jobbet som førskolelærer i 15 år og siden 1990 ved førskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger.

I boken «Medvirkning i barnehagen- potensialer i det uforutsette» (Bae, 2012) har hun skrevet kapittelet: «På kanten av kaos - Om orden og uorden i måltidsfellesskap på småbarnsavdeling i barnehagen». 

Hun har de siste årene vært opptatt av å undersøke hvordan diskurser omkring måltidsfellesskap kan forstås på andre måter og ut fra andre teorier enn de som er forankret i barnekonvensjonen og en liberalistisk forståelse av demokrati.