Gå til innholdet

Konferansepris Barnehagen og demokratiet

Tilslutningsdøgn 31. mars - 1. april i enkeltrom:                    1200
Tilslutningsdøgn 31. mars - 1. april i dobbeltrom:                  1400
Konferanseavgift - helpensjon i enkeltrom (inkl. middag):      3600
Konferanseavgift - helpensjon i dobbeltrom (inkl. middag):    3400
Konferanseavgift - dagpakker begge dager:                            2600
Konferanseavgift - dagpakke 1. april:                                     1300
Konferanseavgift - dagpakke 2. april:                                     1300
Konferansemiddag:                                                                 550