Gå til innholdet

"Gutt eller jente - samma det". Konferanse om kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen.

Konferanse i Trondheim
Dato: 6. - 7. november 2014
Sted: Hotel Scandic Lerkendal, Trondheim

Kjønn er en faktor som fortsatt kan ha innvirkning på barns valg og muligheter i vårt moderne samfunn. Ett av barnehagens mandat er å ivareta demokrati, mangfold, likeverd og å bygge på prinsipper om likestilling.

Målsettinger er at både gutter og jenter skal gis like muligheter gjennom en bevisst likeverdig pedagogisk praksis i barnehagen. Barn skal også fritt få anledning til å utvikle egen identitet uavhengig av sitt kjønn. 

Regjeringen ønsker også flere mannlige ansatte i barnehager og i dag er det under 10 % på tross av en målsetting om 20 %.

Hvordan kommer disse målsettingene til uttrykk og hvordan ivaretas de i det barnehagens daglige virke?
 
Mål for konferansen
Vi ønsker å sette fokus på både det pedagogiske likeverdarbeidet med barn, og betydningen av de ansattes kjønn i barnehagen. 
  
Hva handler likestilling og likeverdarbeidet i barnehager om og hvorfor er det viktig? 
Er de ansatte i barnehagen med på å opprettholde tradisjonelle forventninger til gutter og jenter, kvinner og menn, eller bidrar de til et kjønnsmangfold og til at barn gis varierte muligheter? 
Er barns hjerner «kjønnet» og hvilke betydning har det for danning av kjønnsidentitet, utvikling og uttrykk? 
Hva betyr og innebærer kjønnsmangfold? 
Hvordan kan man arbeide praktisk for å oppnå likeverd for alle barn, og hvem har ansvar for at målsettinger oppnås? 
Hvilken betydning har et mangfoldig personale og hvordan rekrutteres flere menn til barnehagen? 
 
 
Disse og mange andre spørsmål reises på konferansen som har en tverrfaglig og praksisnær tilnærming. 

Målgruppe: Alle ansatte i barnehager, SFO, barnehageadministrasjoner, høgskole/universitet samt andre interesserte.
 
Konferansen arrangeres av DMMH i samarbeid med Kanvas og Likestillingsenteret.DMMH_Logo_SORT_1112              kanvaslogo
 
Likestillingssenteret farger_hvit