Gå til innholdet

Presentasjon av hovedforelesere

Konferansen: "Gutt eller jente - samma det!"

Torsdag 6. november:

Kari Emilsen
 
Kari EmilsenL
Sosiolog og ansatt som førstelektor ved DMMH. 

Emilsen har arbeidet med temaet likestilling og likeverd både nasjonalt og internasjonalt i en årrekke. Hun har bidratt i prosjekt i Trondheim kommune som omhandler likestilt pedagogisk praksis og vært del av et landsdekkende kursopplegg omkring praktiske likestillingsarbeid. 

Hun har også forsket på menn i barnehage og hun arbeidet mye med rekruttering av menn til norske barnehager. Emilsen leder på vegne av DMMH og Udir nettstedet «mennibarnehagen.no». 

Tittel på foredraget
: Mangfold - likeverd – likestilling. En plattform for Norske barnehager? 

Esben Esther Pirelli Benestad 

pirelli-benestad
Lege, spesialist i klinisk sexologi, og professor i sexologi ved Universitetet i Agder ved Institutt for psykososial helse. Pirelli Benestad er også foredragsholder og samfunnsdebattant på mange områder som har med kjønn, identitet og seksuell legning å gjøre.

Pirelli Benestad har satt søkelyset på mangfold og retten til å velge sitt eget utrykk i et likeversperspektiv, og er kjent som en frontfigur for transpersoner. Pirelli Benestad har mye kunnskap om hva som skaper vår kjønnsidentitet, og vil sette søkelyset på hvordan barns kjønnsidentitet dannes, og de ansatte i barnehagens rolle.
 
Tittel på foredrag: Barn og kjønnsmangfold 

Lotta Rajalin 

lotta_rajalin
Rajalin har utdannelse som førskolelærer, grunnskolelærer og rektor og arbeider som førskolesjef ved i Maria gamla stand førskoler i Stockholm hvor de i mange år har arbeidet med genuspedagogikk og bevisstgjøring i forhold til kjønn og likestilling. 

Arbeidet har fått stor oppmerksomhet internasjonalt, i både nyhetsoppslag samt at det er laget filmer om arbeidet som gjøres. Rajalin har i sine barnehager oppnådd at barn foreldre og ansatte har et bevisst forhold til rettferdig behandling av gutter og jenter uavhengig av kjønn og hvor kjønnsnøytralitet er en av ideene. 

Tittel på foredrag: Likestilt pedagogisk praksis i barnehagen 

Hege Børve 
Sosiolog og for tiden ansatt som førsteamanuensis ved NTNU, ISS. Til daglig er hun ansatt som førsteamanuensis ved HiNT avdeling for økonomi organisasjon og ledelse. 

Hennes forskningsinteresser er organisasjoner og arbeid med fokus på kjønn, globalisering, familie og arbeid og velferdspolitikk. Hun har bl.a. deltatt i flere forskningsprosjektet relatert til barnehage. 

Børves foredrag baserer seg på forskning fra prosjektet “Likestilling i barnehage’ og omhandler kjønn og likestilling med fokus på de voksnes holdninger og praksiser.
  
Tittel på foredraget: Flere menn i barnehagen - mer likestilling? 
 

Fredag 7. november

 
Ann Elisabeth Knudsen

AnnEKnudsen copy
Foredragsholder, forfatter, cand. mag. og lektor i dansk og psykolog. Knudsen er involverte i mange forskjellige prosjekter innenfor skole og barnehage og deltar på mange arenaer. Hun har arbeidet med nevropsykologi og hjerneforskning siden 1996. 

Knudsen har også skrevet bøker blant annet om kjønnsforskjeller og betydningen av hjernes utvikling. Hun hevder at det ikke kun er kjønnsforskjellene, men også hjerneutviklingen og modningen hos jenter og gutter som er forskjellige. Hvordan jenter og gutters hjerne utvikler seg er i stor grad avhengig av hvordan disse hjerner stimuleres. Det er samtidig viktig å være oppmerksom på individuelle forskjeller og kompetanser. 

Tittel på foredraget: Dumme gutter og snille jenter – Hvorfor oppfører ingen barn seg som de har hjerne til? 
 
Leif Askland
leif
 
Tidligere førskolelærer, nå høgskolelektor ved institutt for barnehagelærerutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Askland har arbeidet mye med likestilt pedagogisk praksis i barnehagen og har sammen med Nina Rossholt utgitt boken «Kjønnsdiskurser i barnehagen».

Askland har også et langt engasjement for rekruttering av menn til barnehagen. Han var blant annet redaktør for boken «Hva skal vi med menn» sammen med Sataøen allerede i 1996. Vi har utfordret ham til å tegne et bilde av hvorfor det er viktig å ha oppmerksomhet på både voksne og barnas kjønn i norske barnehager.

Tittel på foredrag: Rom for kjønn - rom for relasjoner. Arbeid med kjønn, mangfold og likestilling i barnehagen.