Gå til innholdet

På spor etter lek - nye perspektiver på lek i det moderne samfunn

Utdanningsforbundet og Dronning Mauds Minne Høgskole arrangerer seminar om lek.
Dato: 12. november 2015
Tid: Kl 10.00–16.00
Sted: DMMH i Trondheim
Pris: Kr 750,- (medlem), kr 1800,- (ikke-medlem), kr 500,- (student/pensjonist)
Påmeldingsfrist: 22. oktober 2015
Målgruppe: Styrere, barnehagelærere og andre ansatte i barnehagen
Arrangør: Utdanningsforbundet i samarbeid med DMMH

I det siste tiår har det i Norden vært mindre fokus på barns lek. Andre temaer har fått mer oppmerksomhet. Temaer som ” hvordan mestre framtida, nasjonale læreplaner, tester, språkvurdering, konkurranseevne og lederskap” har blant annet vært på dagsorden.

I den senere tid har det imidlertid skjedd et skifte, der vekten på lekens betydning stadig oftere løftes fram i de nordiske landene .

Dette seminaret presenterer aktuelle bidrag, der lekens verdi blir ytterlig løftet fram.