Gå til innholdet

Profesjonelle barnesamtaler - å ta barn på alvor

Tid: 4. februar 2015, kl. 1230 - 1515
Sted: DMMH
Foreleser: Kari Trøften Gamst
Kursavgift: Kr 400 
Påmelding: fei@dmmh.no
Påmeldingsfrist:
14. januar 2015

Kursinnhold:
Å innta barneperspektivet i møte med barn, hva innebærer det?
Hvordan kan den profesjonelle voksne i en dialogisk prosess gi barn generelt, og utsatte barn spesielt, optimale muligheter til å fortelle om erfaringer, tanker, opplevelser og synspunkter om selvopplevde hendelser, påkjenninger, overgrep, omsorgssvikt og andre traumatiske erfaringer?
 
Presentasjon av foreleser:
Kari Trøften Gamst er dr.polit og cand.ped. spes. med lang erfaring fra forebyggende arbeid og rådgivningsarbeid i PPT, barnehage/skole og barnepsykiatri.

Hun er blant annet faglig ansvarlig for kompetanseprogrammet Barnesamtalen i barnevernet, og er underviser og sensor på etterutdanning i kommunikasjon med barn i dommeravhør ved Politihøgskolen i Oslo.