Gå til innholdet

Barns risikofylte lek i et sikkerhetsfokusert samfunn

Fagdag i Ålesund
Foreleser: Høgskolelektor Ole Johan Sando
Dato:
 Torsdag 28. april 2016
Tid: Kl. 0930 - 1600
Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO 
Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund
Pris: Kr. 1350,- inkludert lunsj og kaffe/te/kake
Påmeldingsfrist: 19. januar 2016

Kursinnholdet baserer seg på forskning som er gjort på DMMH der resultatet har vært hyppig etterspurt fra media og fagfolk både i Europa og USA.

Fagdagen har som mål å skape bevissthet og tilføre kunnskap om hvorfor spenning og risiko i barns lek har betydning for barns opplevelse, utvikling og læring.

  • Hva er spennings- og risikofylt fysisk aktiv lek?
  • Hvorfor ønsker barn å drive med denne typen aktivitet
  • Hva lærer barn ved spennings- og risikofylt lek?
  • Skader og ulykker i norske barnehager
  • Påvirker sikkerhetsfokuset i samfunnet barns muligheter til fysisk aktivitet og risiko (nasjonalt og internasjonalt)?