Gå til innholdet

"Den viktige og vanskelige samtalen" Perspektiver på konflikthåndtering

Foreleser: Førstelektor Børge Kristoffersen
Målgruppe: Barnehagelærere, lærere, ledere i SFO, tilsatte i kommunale, statlige og private organisasjoner
Dato: 7. mars 2016
Tid: Kl. 0930 – 1600
Sted: Scandic hotell, Storgata 41, Kristiansund
Pris: Kr. 1350,- inkludert lunsj og kaffe/te/kake
Påmeldingsfrist: 19. januar 2016

Gjennom fagdagen vil deltakerne få økt forståelse for konflikter, hvordan de oppstår og hvordan de kan håndteres. 

Sentrale tema på fagdagen: 
• Konfliktteori  
• Etiske aspekt knyttet til konflikthåndtering 
• Lytting
• Å forandre energi 
• Å ta den andres perspektiv/rollebytte 
• Hvordan skape vinn – vinn situasjoner? 
• Om nærhet og distanse i konflikter