Gå til innholdet

Lek og samspill i et mangfold - Fagdag for barnehagelærere

Årets fagdager arrangeres på DMMH 10. og 11. februar 2016.
Målgruppe: Barnehagelærere, styrere og ansatte i kommuneadministrasjoner
Dato: 10. og 11. februar 2016
Sted: DMMH, Thrond Nergaards vei 7, Trondheim
Kursavgift: Kr. 1050 pr. dag (inkl. lunsj.) 
Påmeldingsfrist: 26. januar 2016

Velkommen til fagdager

På fagdagene vil følgende spørsmål bli belyst:

  • Hva slags kompetanse trenger barnehagepersonale i arbeid med flerkulturelle barnegrupper?
  • Hva gjør personalet for å inkludere barn som ikke får delta i lek?
  • Hva skal til for at vennskap dannes?
  • Hvordan kan barnehagen bidra bedre til at vi forstår barn som ikke deler språk med andre i barnehagen?
  • Hvordan kan personalet legge til rette for god andrespråkslæring?
  • Hvilke konsekvenser får det for den pedagogiske praksis at personalet har kunnskap om å jobbe med mangfold?

    Vi ønsker velkommen til faglig oppdatering, refleksjon og meningsutveksling.