Gå til innholdet

Forebygging av mobbing i barnehage og skole

DMMH inviterer til fagdag på Scandic Havet hotell i Bodø.
Foreleser: Kari Nergaard, høgskolelektor DMMH
Målgruppe:  Personalet i barnehager, i skolen og SFO
Dato: 10. mars 2016
Tid:  Kl. 0930 - 1600
Sted:  Scandic Havet hotell i Bodø
Pris:  Kr. 1350,- inkludert lunsj og kaffe/te/kake
Påmeldingsfrist: 19. januar 2016
 
Mobbing kan forekomme mellom mennesker i alle aldersgrupper og på alle sosiale arenaer, i barnehagen, på skolen, på fritidsaktiviteter og i alle typer media.

Mobbing gir skadelige ringvirkninger både psykisk og sosialt for den som er involvert i det. I stor grad handler det forebyggende arbeidet mot mobbing om holdninger og verdier. Disse overføres gjennom bevisste voksne som selv er gode forbilder i kraft av sine handlinger og væremåter. 

Fagdagen har som hovedmål å bevisstgjøre alle om sin rolle i kampen mot mobbing.