Gå til innholdet
metochisti

Program

Noen av emnene som vil bli tatt opp er:
  • gode skrivevaner
  • forstå dine lesere
  • god argumentasjon
  • hvordan skrive artikler
  • hvordan lykkes med skrivegrupper
  • hvordan komme videre

Hver dag blir det forelesninger, tid til eget arbeid, arbeid i skrivegrupper og kreative skriveøvelser.