Gå til innholdet

Profesjonelle barnesamtaler - Å ta barn på alvor

Halvdagskurs for ansatte i barnehagen, PP-tjenesten, barneverntjenesten og helsestasjoner
Tid: 25. april 2016, kl. 12.00-16.00
Sted: DMMH, rom 1427
Foreleser: Kari Trøften Gamst
Kursavgift: Kr. 600
Påmeldingsfrist: 4. april 2016

Innhold: 
Å innta barneperspektivet i møte med barn, hva innebærer det?

Foreleser vil rette oppmerksomheten på hvordan voksne kan tilrettelegge samtaler med barn som har vært utsatt for traumatiske hendelser.

Hensikten med samtalen er å gi barn muligheter til å fortelle om vanskelige hendelser og sette ord på tankene sine.