Gå til innholdet

Skal vi leke en bok?

Om litteraturformidling og språkmiljø i barnehagen
Foreleser: Høgskolelektor Cecilie Fodstad
Målgruppe: Personalet i barnehager og SFO
Dato: 21. april 2016
Tid: Kl. 09.30 – 1600
Sted: Scandic Hotell Hamar
Pris: Kr. 1350, - inkludert lunsj og kaffe/te/kake
Påmeldingsfrist: 19. januar 2016

Skjønnlitteraturen og leken har en rekke klokkeklare paralleller. Begge tar «som om»-begrepet på alvor. Leken og boka har inspirert hverandre gjennom uminnelige tider. 

På dette kurset vektlegges lekelyst, leseglede og språktilegnelse i barnehagen, Det blir gitt eksempler og konkretisert noe av bildebøkenes potensiale til å skape et morsomt språkmiljø i barnehagen. Fagdagen vil gi mulighet til å prøve ut metoder og tips til hverdagslige aktiviteter rund lesing og lek. Eksempel på noe av det konkrete innholdet vil være hvordan en kan ha bokleker med barna og de vil bli knyttet til ulike billedleker. 

Kurset vil også vektlegge bruk av billedboka med tanke på å stimulere språket til de barna som har norsk som andrespråk. Hvordan leke med poetiske tekster, forslag til lek med rim og regler.