Gå til innholdet

Snakk om det - Seksuelle overgrep mot barn

26. januar 2016 inviterer DMMH til kurs om seksuelle overgrep mot barn.
Foreleser: Margrete Wiede Aasland 
Sted: Rom 702, Glassgården
          DMMH, Thrond Nergaards vei. 7
Tidspunkt:  26. januar 2016, kl. 09.00 - 15.00 
Pris: Kr. 1050 inkl. enkel lunsj. 
Påmeldingsfrist: 5. januar 2016


Tema

Barn og seksualitet, omfang av seksuelle overgrep, hvem begår seksuelle overgrep, signaler barn kan gi, hva gjør jeg ved bekymring? Går det an å forebygge seksuelle overgrep? Hvordan snakke med barn om seksuelle overgrep?

Målgruppe

Ansatte i barnehager, men kurset er også aktuelt for ansatte i helsestasjoner, barnevern, SFO, grunnskoler, PPT og andre som ansatte som arbeider med barn.

"Hvis jeg bare har reddet ett barn fra misbruk i løpet av min karriere som voksen i barnehagen er jeg fornøyd"

Sitatet ovenfor er gjenkjennbart for mange. Hva gjør du når du får en nagende følelse av at noe er galt med et av ”dine” barn i barnehagen? Hva gjør du med informasjonen et barn gir deg og som gjør deg urolig for om barnet er utsatt for overgrep? Hvordan var prosedyrene og saksgangen?

Spørsmålene er mange og ofte ubehagelige.

Foreleser løfter frem og konkretiserer flere perspektiver som er knyttet til tema. Det blir gitt en innføring i fakta og formelle retningslinjer, og  etiske dilemma, ufarliggjøring, åpenhet og grensesetting blir diskutert. Videre fokuseres det generelt på hvordan forholde seg som voksen i barnehagen til barnas seksuelle utvikling og hva som er vanlig seksualitet hos barn.

Samtidig legges det vekt på å bli trygg på saksgang og prosedyrer, og egen rolle ved saker knyttet til overgrep.