Gå til innholdet

Margrete Wiede Aasland

Margrete Wiede Aasland er spesialist i sexologisk rådgivning, jobber som par- og individualterapeut ved Institutt for klinisk sexologi og terapi i Oslo, og er i 20 % undervisningsstilling ved det Arktiske universitet i Alta.

I tillegg er hun utdannet førskolelærer, psykiatrisk hjelpepleier og har mange års erfaring fra barnehage og institusjoner for unge og familier. Hun har også vært prosjektleder hos Redd Barna der hun arbeidet med seksualitet og overgrep mot barn og unge.

Hun har skrevet boken "SI det til noen - en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge." Aasland har gjennomført en undersøkelse og skrevet rapport for Redd Barna der hun intervjuet ni voksne som hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

I samarbeid med Eli Rygg har Aasland også skrevet barneboka: "Jeg er meg! Min meg". Det er en bok for barn som handler om hvordan man blir til, om gode og lovlige og ulovlige hemmeligheter og berøringer, relasjoner, om vold og seksuelle overgrep.

I juni 2015 kom boka. "Barna og seksualiteten", som hun også har gitt ut på Cappelen Damm. 

Aasland er en mye brukt foreleser, ved høgskoler, universitet og i kommuner.