Gå til innholdet

Sosial kompetanse som mestring og utviklingsfelt

DMMH inviterer til dagskurs med Terje Ogden
Foreleser: Terje Ogden er forskningsdirektør ved Atferdssenteret - Unirand og professor ved Psykologisk institutt, – Universitetet i Oslo.

Målgruppe: Pedagoger i barnehage og skole, spesialpedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere og studenter ved aktuelle studieretninger ved HIST, HINT og DMMH.

Sted: DMMH, Thrond Nergaards vei 7, Trondheim
Pris: Kr. 1050 inkl. enkel lunsj
Dato: 21. april 2016 KL. 09.00 - 14.30
Påmeldingsfrist: 1. april 2016

Foreleser vil gi en innføring i det sosiale kompetansebegrepet og hvilken betydning slik kompetanse har for barns læring og utvikling.

Sammenhengen mellom sosiale ferdigheter og atferdsproblemer blir viet spesiell oppmerksomhet.

Videre tar han for seg hvordan pedagogiske institusjoner påvirker barns sosiale atferd, og hvordan de kan fremme barns sosiale kompetanse gjennom strukturerte opplæringstiltak og tilrettelegging av miljøet.