Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Arbeidsmåter

Deltakerne oppfordres til å sende inn to tekster i forkant av skrivekurset. Vi ønsker i tillegg en kort orientering om hva den enkelte skriver om og på hvilket nivå (avhandling, FOU-prosjekt, fagartikkel etc.)

Tekst 1

Denne teksten skal handle om de spørsmålene dere stiller dere i forhold til egen skriving.

Tekst 2
Her ber vi om de første sidene av en tekst dere har tenkt å jobbe med på Lesvos.  Hvis dere ikke har begynt, kan en kort tekst om hva dere har lyst til å skrive om være velegnet.

Det blir gitt personlig veiledning på de innsendte tekstene.

Arbeidsgrupper:

Arbeidsformen vil i stor grad være knyttet til gruppenes virksomhet. Hovedfokus i gruppene vil være:

  • Videreføre arbeid ut i fra presentasjoner i plenum
  • Gi og få respons på hverandres skrivearbei
  • Inspirere og hjelpe hverandre konkret i egne arbeide
  • Legge til rette for videre faglig kontakt etter skrivekurset


Noen av forelesningene vil bli gitt på engelsk.
Deltakerne bør ta med egen pc. Hotellet har trådløs internettilkobling.