Gå til innholdet

Kurs som kan bestilles

Følgende kurs kan arrangeres når og hvor bestiller ønsker.
Pris varierer på lengden av kurset. 

Kompetanse for fremtidens barnehage:
Pedagogisk ledelse - barnehagen som lærende organisasjon
Danning og kulturelt mangfold
Et godt språkmiljø for alle barn
Barn med særskilte behov
Annet