Gå til innholdet

Etikk i barnehagen

Kursleder: 
Høgskolelektor Elisabeth Walsøe Lehn
ewl

Målgruppe:
Alle ansatte i barnehagen

Kurslengde:
4 - 6 timer

Arbeidsformer: 
Forelesning, egenarbeid og diskusjoner

Målsetting
Øke kunnskap om etikk og profesjonsetisk plattform som har betydning for kvaliteten i barnehagen 

Pris:
Fra kr. 

Bakgrunn for kurset: 

Barnehagen skal møte hvert barn med tillit og respekt. FNs barnekonvensjon er radikal i forhold til tradisjonell oppdragelsespraksis, og krever en ny voksenrolle i hjem, barnehage og skoler. Dette krever etisk bevisste ansatte i barnehagen.

Utdanningsforbundet har laget en profesjonsetisk plattform gjeldende for alle barnehagelærere. Plattformen er profesjonens felles grunnlag for et målrettet arbeid med å videreutvikle etiske bevissthet.

Ansatte i barnehagen skal utøve felles, systematisk refleksjon over barnehagens samfunnsmandat,  og over hvordan våre verdier, holdninger og handlinger kommer til uttrykk i arbeidet med alle barnehagebarn lek, læring og danning. 

Innhold:

  • Hva er yrkesetikk og hva betyr det å arbeide i barnehagen
  • Øke bevissthet rundt personalets egne verdier, holdninger
  • Hvordan arbeide i prosesser for å videreutvikle etisk bevissthet i barnehagehverdagen
  • Etiske dilemma oppstår i barnehagen - Hvordan kan ansatte være hverandres «vaktbikkje» for å arbeide for barnets beste?

    Før kurset foretar kursholder en liten, anonym spørreundersøkelse om etisk bevissthet i personalgruppen.