Gå til innholdet

Kurs om likestilling

I 2012 - 13 gjennomførte DMMH i  samarbeid med Likestillingssenteret og Stiftelsen Kanvas et landsdekkende kurstilbud om praktisk likestillings- og likeverdsarbeid for ansatte i barnehager.
Kursoppleggets mål var å bidra til å øke de ansattes bevissthets- og kunnskapsnivået om kjønn for å utvikle evne til å reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter.

Kurstilbudet ble gjennomført i alle fylker i samarbeid med Fylkesmannen og på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Kursene er nå avsluttet, men på grunn av stor pågang og interesse tilbyr vi nå kjøp av ekstra kurs.

Ekstra kurs: Søt eller tøff - et fritt valg?- Hvordan gi gutter og jenter like muligheter? 

Kurset er for ansatte i barnehager. Vi anbefaler at minst to fra hver barnehage deltar på kurset.

Målet er at likestillingsperspektivet skal bli en integrert del av pedagogikken. Deltakerne vil få kunnskap om barn, kjønn og kultur, og det vil bli presentert metoder og eksempler på hvordan arbeide i praktisk med likestilling og likeverd i barnehagen.

Program for kurset  Søt eller tøff - et fritt valg.

Kontakt Likestillingssenteret for kjøp av ekstra kurs:
Nina Johannesen, e-post eller telefon: 93 46 84 51. 

Kontakt ved DMMH:
Kari Emilsen eller  Gjertrud Stordal
 
Priser:
Gjennomføring av kurset med opptil 70 deltagere: kr 28 000
Kursmateriell (veileder og verdispill) pr. deltagende barnehage: kr 330

To kursholdere gjennomfører hvert kurs. Utgifter til reise og opphold for kursholdere, utgifter til kurslokale og lunsj dekkes av oppdragsgiver. Oppdragsgiver tar ansvar for rekruttering av deltagere og påmelding til kursene.