Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Retningslinjer, veiledere og maler

Evalueringer er viktige kilder til informasjon for å iverksette tiltak som kan styrke utdanningskvaliteten. Gjennom en rekke evalueringer gir studentene og ansatte kontinuerlig tilbakemeldinger som både fagmiljø og ledelse benytter i videre utvikling av kvaliteten i studietilbudene.


Rapportering ivaretar behovet for dokumentasjon i kvalitetsarbeidet, og danner grunnlag for utvikling av utdanningskvaliteten. Høgskolens rapporteringslinje går fra emnenivået via programnivået til utdanningsutvalget, og til slutt fra rektor til høgskolestyret.