Facebook
Gå til innholdet
Lukk

RSA - Råd for samarbeid med samfunns- og arbeidslivet

Sammensetning

Råd for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (RSA) ved DMMH har følgende sammensetning:

  • Rektoratet ved DMMH (rektor Else Berit Skagen, prorektor utdanning Kris Kalkman og prorektor FoU Lisbeth Gederaas)
  • Statsforvalteren i Trøndelag (oppvekst- og velferdsdirektør Frode Kvittem)
  • Trøndelag fylkeskommune (seksjonsleder Regional kompetanse Nina Hoseth)
  • Trondheim kommune (kommunalsjef barnehage Marianne Bruket)
  • Representant fra nærliggende kommune (virksomhetsleder barnehage Malvik kommune Ann Kristin Aalberg)
  • En representant fra private barnehageeiere i Trondheim (leder for studentbarnehagene SiT Hilde Kriens)
  • To studentrepresentanter (Nora Marie Grønli og Malin Nilsen Aleksandersen)
  • Leder for FEI oppdragsenheten (Anne-Lise Holmvik)
  • Kvalitetsrådgiver for DMMH (sekretær for rådet, Maria Sødal Haugen)

Rådet ledes av rektor ved DMMH. Eksterne samarbeidspartnere peker selv ut sin representant. Disse sitter i en periode på 3 studieår. Studentrepresentantene velges for ett studieår av gangen.

Mandat for RSA

Råd for samarbeid med samfunns- og arbeidsliv (RSA) skal styrke DMMH sitt samarbeid med arbeidslivet i utviklingen av høyskolens studieportefølje, og skal gi råd om hva høgskolen kan gjøre for å tilføre barnehagesektoren den kompetansen det er behov for. RSA skal være en arena for informasjonsutveksling mellom partnerne.

Møteordning:

Rådet møtes 1-2 ganger pr studieår.