Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Kvalitet i emner

Kvalitetsarbeid på emnenivå skal sikre at alle emner som tilbys er oppdaterte og relevante, har tilpassede læringsaktiviteter og at studentene oppnår læringsutbyttet som er fastsatt for det enkelte emne. Det skal være godt samsvar mellom læringsutbytte, læringsformer og vurderingsordninger.

Emneansvarlige er ansvarlige for kvalitetsarbeidet på emnenivå.

TIlbakemeldinger fra studenter er sentralt på emnenivå og referansegrupper skal etableres i alle emner.  Referansegruppeordningen er beskrevet her. Alle rapporter fra referansegruppene blir publisert i Kvalitetsportalen (her). Her finner du mal for referansegrupperapport.

Emneevalueringer gjennomføres minimum hver tredje gang emnet går. Alle studenter skal få gi sin tilbakemelding.

Emneansvarlig skriver emnerapport. Her finner du Mal for emnerapport.