Facebook
Gå til innholdet
Lukk

Cristin

Cristin (Current Research Information System in Norway) - et nasjonalt system for forsknings dokumentasjon, som er verktøy for forskere for å registrere forskningsaktivitet og kompetanse.

I løpet av høsten fases Cristin ut og forskningsresultater registreres i Nasjonalt vitenarkiv (NVA) når DMMH er aktivert i NVA.

Cristin

Bruk av Cristin

NB: Påloggingen i Cristin stenges i løpet av høsten 2024. Etter dette skal resultatene som er registrert i Cristin, flyttes til NVA.

Alle forskningsresultater og prosjekter skal registreres i Cristin ny versjon 

Kategorier av publikasjoner som kan registreres i Cristin.

Cristin gammel versjon brukes for å registrere kunstneriske resultater .

Cristins brukeveiledninger og informasjon for fagansatte.

Egenarkivering via Cristin: hva kan/bør-  og hvordan lastes opp fulltekst . 

Husk at vitenskapelige artikler må lastes opp i Cristin i fulltekst, og må kunne legges i DMMH Open (Brage). Her kan du lese mer om nasjonalt mål om åpen tilgang til vitenskapelig artikler.

Vitenskapelige publikasjoner må oppfylle kriteriene for å bli godkjent. Les mer om det her.

Trenger du hjelp for å registrere forskningsresultater eller annen veiledning ta kontakt med ansvarlig for Cristin på biblioteket, Ingunn Valan: iva@dmmh.no, eller på bibliotek@dmmh.no.


Vitenarkivet DMMH Open

DMMH Open er åpent institusjonsarkiv som inneholder bachelor- og masteroppgaver, vitenskapelige artikler, kapitler i antologier, rapporter, fritt tilgjengelig i fulltekst.

Publikasjoner lastes opp i Cristin for overføring til DMMH Open. Det er også mulig å laste opp vitenskapelige publikasjoner direkte i DMMH Open. Ta kontakt på bibliotek@dmmh.no eller iva@dmmh.no

Lagring i vitenarkivet gjør at publikasjoner blir mer synlige gjennom indeksering i søkemotorer og i open access-databaser.

NVA - Nasjonalt Vitenarkiv

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal etableres et nasjonalt vitenarkiv (Cris/NVA). Sikt har fått i oppdrag til realisere dette. NVA skal erstatte både Cristin og Brage.

Mer informasjon er her .

Nyttig informasjon

Kravene til vitenskapelig publikasjon.

Statistikk fra NVI rapporter.

NVI resultater for UH-sektoren.