Facebook
Gå til innholdet
Lukk

ORCiD

Alle forskere og andre ansatte i Norge som er involvert i forskningsprosjekt, oppfordres til å skaffe seg ORCiD (Open Researcher and Contributor ID). Det er en internasjonal standart for indentifisere forskere. 

Hva er ORCiD ?  En ORCID-identifikator er unik som kan brukes gjennom hele live, forsker selv kan endre navn, bosted, arbeidssted eller institusjon i Norge og i verden.

Du kan lese mer her om fordeler ved ORCiD.

Skaff deg gratis ORCiD her https://orcid.org/